امیر محمدیان

استاد زبان انگلیسی

امیر محمدیان

استاد زبان انگلیسی

  • فارغ التحصیل رشته ی زبان انگلیسی از دانشگاه کاشان
  • مدرس دوره های مکالمه بزرگسالان
  • تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون از سال 96 تاکنون
  • تدریس در موسسات زبان طی سالهای 1395 الی 1398