Online Exams

نکاتی که باید در مورد هر آزمون مد نظر داشته باشید: 1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید. 2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید. 3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید. 4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید. 4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all را بزنید. 5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید. 6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید. واحد آزمون مرکز موفق باشید.

 

آزمون های آنلاین بزرگسالان
( Adult)

 

آزمون میانترم St1

آزمون پایانترم St1

آزمون میانترم St2

آزمون پایانترم St2

آزمون Vocabulary In Use Ele(1-36)


آزمون میانترم Ele1

آزمون پایانترم Ele1

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 1

آزمون میانترم Ele2

آزمون پایانترم Ele2

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 2

آزمون میانترم Ele3

آزمون پایانترم Ele 3

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 3


آزمون میانترم PI1

آزمون پایانترم PI1

آزمون میانترم PI2

آزمون پایانترم PI2

آزمون میانترم PI3

آزمون پایانترم PI3


آزمون میانترم I1

آزمون پایانترم I1

آزمون میانترم I2

آزمون پایانترم I2

آزمون میانترم I3

آزمون پایانترم I3


آزمون میانترم UI 1

آزمون پایانترم UI 1

آزمون میانترم UI 2

آزمون پایانترم UI 2

آزمون میانترم UI 3

آزمون پایانترم UI 3


UpperInter 1 Final Test

UpperInter 2 Final Test

UpperInter 3 Final Test

UpperInter 4 Final Test

===================

Type B Exams

آزمون پایانترم Starter 1

آزمون پایانترم Starter 2

______________________________

آزمون میانترم Ele 3

آزمون پایانترم Ele 3

______________________________

آزمون میانترم PI 1

آزمون پایانترم PI 1

آزمون میانترم PI 2

آزمون پایانترم PI 2

آزمون میانترم PI 3

آزمون پایانترم PI 3

______________________________

آزمون میانترم I 1

آزمون پایانترم I 1

آزمون میانترم I 2

آزمون پایانترم I 2

آزمون میانترم I 3

آزمون پایانترم I 3

______________________________

آزمون میانترم UI 1

آزمون پایانترم UI 1

آزمون میانترم UI 2

آزمون پایانترم UI 2

آزمون میانترم UI 3

آزمون پایانترم UI 3

______________________________

آزمون میانترم UI

آزمون میانترم Intermediate

آزمون میانترم Pre-Intermediate

=====================

آزمونهای مخصوص کلاسهای خصوصی و آزمونهای جامع

 

آزمون میان ترم Elementary

آزمون جامع Elementary

آزمون جامع Essential Grammar

آزمون جامع Vocabulary In Use, Elementary

آزمون Vocabulary & Grammar Elementary

آزمون Essential Grammar(1-40)

آزمونEssential Grammar(60-100)

آزمون Essential Grammar(1-70)


آزمون میان ترم Pre-Intermediate

آزمون جامع Pre-Intermediat

Vocabulary in Use Pre-Intermediate & Intermediate 

آزمون Grammar Pre & Intermediate


آزمون میان ترم Intermediate

آزمون جامع Intermediate


آزمون میانترم Upper-Intermediate

آزمون جامع Upper-Intermediate

آزمونهای آنلاین کودکان و نوجوانان
( Addventure)
 
آزمون میانترم(ترم 1) ادونچر Aa

آزمون پایانترم (ترم 1) ادونچر Aa

آزمون میانترم (ترم 2) ادونچر Ab

آزمون پایانترم (ترم 2) ادونچر Ab

__________________________________

آزمون میانترم (ترم 3) ادونچر Ba

آزمون پایانترم (ترم 3) ادونچر Ba

آزمون میانترم (ترم 4) ادونچر Bb

آزمون پایانترم (ترم 4) ادونچرBb

__________________________________

آزمون میانترم (ترم 5) ادونچر 1a

آزمون پایانترم( ترم 5) ادونچر1a

آزمون میانترم (ترم 6) ادونچر1b

آزمون پایانترم (ترم 6) ادونچر 1b

__________________________________

آزمون میانترم (ترم 7) ادونچر2a

آزمون پایانترم (ترم 7) ادونچر 2a

آزمون میانترم (ترم 8) ادونچر2b

آزمون پایان ادونچر (ترم 8)2b

__________________________________

آزمون میانترم (ترم 9) ادونچر3a

آزمون پایانترم (ترم 9) ادونچر3a

آزمون میانترم (ترم 10) ادونچر3b

آزمون پایانترم (ترم 10) ادونچر3b

__________________________________

آزمون میانترم (ترم 11) ادونچر4a

آزمون پایانترم (ترم 11) ادونچر 4a

آزمون میانترم (ترم 12) ادونچر4b

آزمون پایانترم (ترم 12) ادونچر4b

__________________________________

آزمون جامع دوره ادونچر

آزمونهای آنلاین تافل مرکز
(TOEFL Tests)

 

آزمون آنلاین تافل (1)

آزمون گرامر تافل

آزمون ورودی استادان به مرکز زبان بین الملل

آزمونهای آنلاین آیلتس مرکز
(IELTS Tests)

 

آزمون لغت آیلتس

آزمون گرامر آیلتس

IELTS Listening Test 1

آزمون تعیین سطح آنلاین
(Placement Test)
 

آزمون تعیین سطح آنلاین (مقدماتی)

آزمون تعیین سطح آنلاین( متوسط به بالا)