Online Exams

نکاتی که باید در مورد هر آزمون مد نظر داشته باشید: 1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید. 2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید. 3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید. 4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید. 4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all را بزنید. 5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید. 6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید. واحد آزمون مرکز موفق باشید.

آزمون های آنلاین بزرگسالان
( Adults)

آزمون میانترم St1

آزمون پایانترم St1

آزمون میانترم St2

آزمون پایانترم St2

آزمون Vocabulary In Use Ele(1-36)


آزمون میانترم Ele1

آزمون پایانترم Ele1

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 1

آزمون میانترم Ele2

آزمون پایانترم Ele2

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 2

آزمون میانترم Ele3

آزمون پایانترم Ele 3

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 3


آزمون میانترم PI1

آزمون پایانترم PI1

آزمون میانترم PI2

آزمون پایانترم PI2

آزمون میانترم PI3

آزمون پایانترم PI3


آزمون میانترم I1

آزمون پایانترم I1

آزمون میانترم I2

آزمون پایانترم I2

آزمون میانترم I3

آزمون پایانترم I3


آزمون میانترم UP 1

آزمون پایانترم UP 1

آزمون میانترم UP 2

آزمون پایانترم UP 2

آزمون میانترم UP 3

آزمون پایانترم UP 3

آزمونهای Type B

آزمون میانترم St1

آزمون پایانترم St1

آزمون میانترم St2

آزمون پایانترم St2

آزمون Vocabulary In Use Ele(1-36)


آزمون میانترم Ele1

آزمون پایانترم Ele1

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 1

آزمون میانترم Ele2

آزمون پایانترم Ele2

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 2

آزمون میانترم Ele3

آزمون پایانترم Ele 3

آزمونGrammar&Vocabulary Ele 3


آزمون میانترم PI1

آزمون پایانترم PI1

آزمون میانترم PI2

آزمون پایانترم PI2

آزمون میانترم PI3

آزمون پایانترم PI3


آزمون میانترم I1

آزمون پایانترم I1

آزمون میانترم I2

آزمون پایانترم I2

آزمون میانترم I3

آزمون پایانترم I3


آزمون میانترم UP 1

آزمون پایانترم UP 1

آزمون میانترم UP 2

آزمون پایانترم UP 2

آزمون میانترم UP 3 

آزمون پایانترم UP 3

 


آزمون میان ترم Elementary

آزمون جامع Elementary

EssentialGrammar-Overall

Vocabulary In Use Elementary-Overall

آزمون Vocabulary & Grammar Elementary

آزمون Essential Grammar(1-40)

آزمونEssential Grammar(60-100)

آزمون Essential Grammar(1-70)


آزمون میان ترم Pre-Intermediate

آزمون جامع Pre-Intermediate

Vocabulary in Use Pre-Intermediate & Intermediate 

آزمون Grammar Pre & Intermediate


آزمون میان ترم Intermediate

آزمون جامع Intermediate


آزمون میانترم Upper-Intermediate

آزمون جامع Upper-Intermediate

آزمون فرانسه

آزمون پایان ترم فرانسه

 

آزمونهای آنلاین کودکان و نوجوانان
( Teenagers)

آزمون میانترم ادونچر استارتر Aa

آزمون پایانترم Adv Aa

آزمون میانترم Adv Ab

آزمون پایانترم Adv Ab

آزمون میانترم ادونچر استارتر Ba

آزمون پایانترم  Adv Ba

آزمون میانترم Adv Bb

آزمون پایان ترم ادونچرBb

آزمون میانترم ادونچر 1a

آزمون پایان ترم ادونچر1a

آزمون میانترم ادونچر1b

آزمون پایان ترم ادونچر 1b

آزمون میانترم ادونچر2a

آزمون پایانترم Adv 2a

آزمون میانترم ادونچر2b

آزمون پایان ترم ادونچر2b

آزمون میانترم ادونچر3a

آزمون پایان ترم ادونچر3a

آزمون میانترم ادونچر3b

آزمون پایان ترم ادونچر3b

آزمون میانترم ادونچر4a

آزمون پایانترم Adv 4a

آزمون میانترم ادونچر4b

آزمون پایانترم ادونچر4b

آزمون جامع دوره ادونچر

 

آزمونهای آنلاین تافل مرکز
(TOEFL Tests)

آزمون آنلاین تافل (1)

آزمون گرامر تافل

 

آزمونهای آنلاین آیلتس مرکز
(IELTS Tests)

آزمون لغت آیلتس

آزمون گرامر آیلتس

IELTS Listening Test 1

IELTS Writing Test 1

 

آزمون تعیین سطح آنلاین
(Online Placement Test)

آزمون تعیین سطح آنلاین (مقدماتی)

آزمون تعیین سطح آنلاین( متوسط به بالا)

آزمون تعیین سطح نوجوانان

آزمون تعیین سطح استادان