صدیقه اربابی

استاد زبان آلمانی

صدیقه اربابی

استاد زبان آلمانی

  • مدرس آنلاین

  • مدرس دوره های آلمانی مرکز تا سطح B
  • مدرس مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون به صورت دائم و اختصاصی از سال 1398.

  • کارشناسی مترجمی زبان آلمانی مقطع روزانه دانشگاه اصفهان 1391.

  • دریافت بورسیه تحصیلی DAADدوره Sommerkurs در آگوست2011 و گذراندن دوره زبان در سطح متوسط دانشگاه آلبرت لودویش شهر فرایبورگ.

  • همکاری با موسسات مختلف زبانهای خارجی در شهرستان کاشان در زمینه تدریس زبان آلمانی.

  • مجاز به ورود به مرحله مصاحبه برای پذیرش در رشته مطالعات کشورهای آلمانی زبان دو سال متوالی 90 و 91.