مریم نصیری نیا

استاد زبان انگلیسی

مریم نصیری نیا

استاد زبان انگلیسی

مدرس آنلاین زبان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

مدرس مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون کاشان از اردیبهشت ماه سال 1395 تا کنون

 مدرس زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان در مدرسه ی شهرنیاسر