مریم کامروا

استاد زبان انگلیسی

مریم کامروا

استاد زبان انگلیسی

  • مدرس آنلاین

  • مدرس دوره های مکالمه بزرگسالان

  • تدریس در مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون از سال 98 تاکنون

  • مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان از سال 1394تا 97