رضایتمندی

زبان آموز آیلتس
زبان آموز
زبان آموز
زبان آموز

Viva Beinolmelal I have spent my best moment in BSCL 12 March 2015

 TC Engineer
بهمن تفرشی

TC Engineer

به نام خداوندی که نوازنده ی گیتار قلب هاست گیتار قلب هایی که برای پروراندن و آموزش دادن، بوده اند، هستند و خواهندبود. قلب هایی که آکادمی های کنار هم بودن، شاد بودن، یادگرفتن و یاد دادن را هر لحظه برگزار می کنند تا عاشقان آهنگ زندگی برای شرکت در این گردهمایی، در هر لحظه و زمانی سر از پا برای بودن در این جمع نشناسند. آهنگِ رضایت و خرسندی گروه از مؤسسه ی دارالفنون با صدای استاد حسن زاده، آهنگ ساز و شاعر و ... معلمان و دبیران این مرکز. ... ما با این مؤسسه چه چیزها که آموخته ایم...

زبان آموز
اشرف سادات نخلی

زبان آموز

رسیدیم به نقطه سر خط زبان گرچه زبان انتهایی نداره؛ اما خوشحالم که این پایانو با بین الملل آغاز کردم؛nonstop to the end به امید روزای روشن با خانواده بین الملل

 روانشناس
مهتاب ملکی نژاد

روانشناس

دارالفنون از نظر من محیطی خوب و غنی از اطلاعات کافی و وافی در فیلدهای مختلف زبان آموزی است. نقاط قوت این مرکز: 1- مسؤلیت پذیری، وجدان کاری و انضباط اجتماعی استادان و همکاران این مؤسسه می باشد. 2- توافق و همکاری مناسب با دانشجویان جهت تنظیم زمانی کلاسها.3 - پیگیری و بررسی مطالب آموخته شده و یا کسب نشده در کلاسها... در کل من از شرکت خودم در این کلاس ها احساس رضایت دارم و علاقمندم دوره های بعدی را در این مؤسسه ادامه دهم.

 روانشناس
خانم دکتر فقیهی

روانشناس