موسسه زبان خارجه بين الملل كاشان
آزمونهای بزرگسالان ( Cutting Edge)
آزمون میانترم المنتری 3
آزمون میانترم المنتری 3

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید.

4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all  را بزنید.

5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید.

6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید.

 

موفق باشید.

شرکت در آزمون
آزمونهای کودکان و نوجوانان( Adventure)
آزمون پایان ترم ادونچر3b
آزمون پایان ترم ادونچر3b

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید.

4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all  را بزنید.

5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید.

6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید.

 

موفق باشید.

شرکت در آزمون
آزمون تعیین سطح آنلاین(Online Placement Test)
آزمون تعیین سطح آنلاین (مقدماتی)
آزمون تعیین سطح آنلاین (مقدماتی)

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید.

4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all  را بزنید.

5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید.

6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید.

 

موفق باشید.

شرکت در آزمون
آزمون تعیین سطح آنلاین( متوسط به بالا)
آزمون تعیین سطح آنلاین( متوسط به بالا)

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

2- برای رفتن به صفحه بعد و یا قبل از گزینه های خود آزمون ( Next / Previous ) استفاده کنید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- در صورتی که در حین آزمون دادن از صفحه خارج شدید، مجددا وارد شده و گزینه ادامه یا resume را بزنید.

4- بعد از اتمام آزمون حتما گزینه submit all  را بزنید.

5- در صورت تمایل می توانید درست یا غلط بودن پاسخهای خود را چک کنید.

6- بعد از آزمون و کلیک کردن روی Close وارد وب سایت رسمی موسسه می شوید.

 

موفق باشید.

شرکت در آزمون
آزمون آنلاین تافل ( TOEFL TEST) آزمونهای آیلتس (IELTS)