موسسه زبان خارجه بين الملل كاشان
آزمونهای بزرگسالان ( Cutting Edge)
آزمون میانترم UI 1
آزمون میانترم UI 1

نکاتی که باید در مورد آزمون مد نظر داشته باشید:

1- آزمون بر اساس کتاب و مطالب تدریس شده در کلاس می باشد.

2- صورت هر سوال را با دقت بخوانید سپس به سوال پاسخ دهید.

3- به محض شروع آزمون، تایم معکوس شروع می شود و بعد از اتمام وقت دیگر قادر به ادامه نیستید. در ضمن فقط یک مرتبه می توانید تست را بزنید.

4- بعضی سوالات این قابلیت را دارند که دو مرتبه اصلاح شوند. ( مثال دیکته)

5- قوانین نقطه گذاری و نوشتاری رعایت گردد. ( در صورت رعایت نکردن نقطه، علامت سوال، حرف یزرگ اول جمله و ... نمره ایی تعلق نمیگیرد.)

6- نمره آزمون توسط استاد داخل اپلیکیشن ثبت خواهد شد.

آزمونهای کودکان و نوجوانان( Adventure)
آزمونهای خردسالان ( Phonics)