فاطمه حمیدی

استاد زبان انگلیسی

فاطمه حمیدی

استاد زبان انگلیسی

  • کارشناسی زبان انگلیسی
  • مدرس آنلاین
  • مدرس دوره های نوجوانان و بزرگسالان
  • تدریس در آموزشگاه های زبان در ۹۷
  • تدریس در مجموعه مراکز زبان بین‌الملل و دارالفنون کاشان از ۱۳۹۷ تاکنون