پکیج 12جلدی آموزش الفبا به همراهCD

 این پکیج کاربردی از12جلد تشکیل شده است که دv هرجلد حروف الفبا به روش ساده وجذاب به همراه Voice و صدا برای کودکان وخردسالان آموزش داده شده است.

قیمت برای عموم: 30000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 30000 تومان

قیمت برای اساتید: 30000 تومان

شماره شابک : 1735-028

نام ناشر : Golazin

سال انتشار : 2017

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید