Vocabulary in Use (Upper-Intermediate)

آیا مایلید تا دامنه واژگان خود را به سرعت افزایش دهید؟ این کتاب به همراه تمرینات جذاب و متنوع و CD آموزشی برای ارتقا دامنه واژگان زبا ن آموزان در سطح Upper Intermediate  طراحی شده است. 

قیمت برای عموم: 30000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 24000 تومان

قیمت برای اساتید: 24000 تومان

شماره شابک : 9780521677431

نام ناشر : انتشارات Cambridge

سال انتشار : 1387

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید