Vocabulary in Use (Pre & Intermediate)

آیا مایلید تا دامنه واژگان خود را به سرعت افزایش دهید؟ این کتاب به همراه تمرینات جذاب و متنوع و CD آموزشی برای ارتقا دامنه واژگان زبا ن آموزان در سطح Pre-Intermediate and Intermediate  طراحی شده است. 

قیمت برای عموم: 40000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 32000 تومان

قیمت برای اساتید: 32000 تومان

شماره شابک : 9780521149891

نام ناشر : Cambridge University Press

سال انتشار : 2011

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید