Vocabulary in Use (Elementary)

آیا مایلید تا دامنه واژگان خود را به سرعت افزایش دهید؟ این کتاب به همراه تمرینات جذاب و متنوع و CD آموزشی برای ارتقا دامنه واژگان زبا ن آموزان در سطح Elementary طراحی شده است

قیمت برای عموم: 35000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 28000 تومان

قیمت برای اساتید: 28000 تومان

شماره شابک : 9780521136204

نام ناشر : Cambridge University Press

سال انتشار : 2010

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید