English Vocabulary in Use (Advanced)

آیا مایلید تا دامنه واژگان خود را به سرعت افزایش دهید؟ این کتاب به همراه تمرینات جذاب و متنوع و CD آموزشی برای ارتقا دامنه واژگان زبا ن آموزان در سطح Advanced  طراحی شده است. 

قیمت برای عموم: 30000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 24000 تومان

قیمت برای اساتید: 24000 تومان

شماره شابک : 9780521545341

نام ناشر : Cambridge University Press

سال انتشار : 2008

x
ورود اطلاعات




لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید