Vocabulary for High School Student

این کتاب با استفاده از  روش های متعددی از جمله تفکر انتقادی، درک عمیق و نوشتار دقیق زبان آموزان را قادر می سازد تا به سرعت دامنه لغات خود را گسترش دهند.

قیمت برای عموم: 24000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 21000 تومان

قیمت برای اساتید: 21000 تومان

شماره شابک :

نام ناشر :

سال انتشار :

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید