English Vocabulary Organizer

این کتاب در برگیرنده 100 موضوع بسیار کاربردی است که به این دلیل از جمله بهترین کتاب های یادگیری و افزایش دامنه واژگان به حساب می آید.

قیمت برای عموم: 20000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 16000 تومان

قیمت برای اساتید: 16000 تومان

شماره شابک : 1899396365

نام ناشر : انتشارات جنگل

سال انتشار : 2001

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید