New-Insight-into-IELTS

این کتاب تمرین و آمادگی جامع برای آزمون IELTS است که مرحله به مرحله مهارت ها،تکنیک های تست زنی و زبانی لازم برای دانشجویان را افزایش می دهد. 

قیمت برای عموم: 53000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 48000 تومان

قیمت برای اساتید: 48000 تومان

شماره شابک :

نام ناشر :

سال انتشار :

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید