Longman (Preparation Course for the TOEFL Test) PB

این کتاب با آموزش مهارت ها و استراتژیها، انجام تمرینات و افزایش اعتماد به نفسِ لازم برای موفقیت در تمام بخش های آزمون TOEFL کاغذی به زبان آموزان کمک می کند.

قیمت برای عموم: 60000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 55000 تومان

قیمت برای اساتید: 55000 تومان

شماره شابک : 0131408836

نام ناشر : انتشارات جنگل

سال انتشار : 2003

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید