Longman (Preparation Course for the TOEFL Test) iB

این کتاب با آموزش مهارت ها و استراتژیها، انجام تمرینات و افزایش اعتماد به نفسِ لازم برای موفقیت در تمام بخش های آزمون TOEFL اینترنتی به زبان آموزان کمک می کند.

قیمت برای عموم: 60000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 55000 تومان

قیمت برای اساتید: 55000 تومان

شماره شابک : 9780133248128

نام ناشر : Pearson

سال انتشار : 2015

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید