Functions

این کتاب که شامل 76 درس می باشد به زبان آموزان کمک می کند تا موقعیت های مختلف مکالمه مانند سلام و احوالپرسی، درخواست کردن، تبریک و تسلیت گفتن، خداحافظی  کردن و ... را تمرین کنند.

قیمت برای عموم: 15000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 12000 تومان

قیمت برای اساتید: 12000 تومان

شماره شابک : 0131531239

نام ناشر : Prentic Hall

سال انتشار : 2016

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید