English Grammar Digest

این کتاب به منظور تمرین و آموزش بیشتر برای یادگیری گرامر در سطح Advanced طراحی شده است تا مهارت های جمله نویسی را تقویت نماید و دانش جویان را برای بخش ساختارو عبارات نوشتاری آزمون تافل آماده سازد. کتابي ايده آل براي آمادگي در آزمون تافل و يا ديگر امتحانات استاندارد، است و دستور زبان انگليسي را با توضيح و تمرين آموزش مي دهد. قابل استفاده براي مطالعه شخصي به صورت خودآموز و در سر کلاس براي دانش آموزان و معلمان مي باشد.

قیمت برای عموم: 35000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 28000 تومان

قیمت برای اساتید: 28000 تومان

شماره شابک : 013281014x

نام ناشر : انتشارات جنگل

سال انتشار : 2015

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید