Academic Writing Course

این کتاب در دو قسمت طراحی شده که بخش اول آن تمام نیاز های نوشتاری دانشگاهی از جمله ساختار، توصیف، روایت و ... آموزش می دهد. ضمائم، بخش دوم کتاب است که دربرگیرنده بانکی از اطلاعات جامع مربوط به قسمت های بخش اول می باشد مانند صدا ها و تلفظها، نقطه گذاری و ...

قیمت برای عموم: 30000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 24000 تومان

قیمت برای اساتید: 24000 تومان

شماره شابک : 0003702499

نام ناشر : انتشارات جنگل

سال انتشار : 2015

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید