Tactics for Listening Expanding

این کتاب سومین سطح از مجموعه Tactics for listening است که برای زبان آموزان دوره Intermediate طراحی شده که پیش از این به فراگیری انگلیسی پرداخته اند و نیاز به تمرین بیشتر برای مکالمات روزمره دارند. این کتاب شامل 24 درس است که هر کدام به یکی از موضوعات زندگی روزمره می پردازد مانند دوستی، برنامه ریزی و پیام های تلفنی.

قیمت برای عموم: 50000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 40000 تومان

قیمت برای اساتید: 40000 تومان

شماره شابک : 9780194013864

نام ناشر : Oxford University Press

سال انتشار : 2011

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید