Tactics-for-Listening-Developing

این کتاب دومین سطح از مجموعه Tactics for listening است که برای زبان آموزان دوره Pre-Intermediate طراحی شده که پیش از این به فراگیری انگلیسی پرداخته اند و نیاز به تمرین بیشتر برای مکالمات روزمره دارند. این کتاب شامل 24 درس است که هر کدام به یکی از موضوعات زندگی روزمره می پردازد مانند حمل و نقل، همسایگان و زندگی در دانشگاه.

قیمت برای عموم: 50000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 40000 تومان

قیمت برای اساتید: 40000 تومان

شماره شابک : 9780194013857

نام ناشر : Oxford University Press

سال انتشار : 2010

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید