Tactics for Listening Basic

این کتاب اولین سطح از مجموعه Tactics for listening است که برای زبان آموزانی طراحی شده که پیش از این به فراگیری انگلیسی پرداخته اند اما برای درک بهتر مکالمات ساده نیازمند تمرین بیشتر هستند. این کتاب شامل 24 درس است که هر کدام به یکی از موضوعات زندگی روزمره می پردازد مانند خانواده، خرید کردن و آدرس دادن.این موضوعات بر اساس فراوانی آنها در مکالمات و نیز جذابیتشان برای زبان آموزان انتخاب شده است. 

قیمت برای عموم: 50000 تومان

قیمت برای دانشجویان: 40000 تومان

قیمت برای اساتید: 40000 تومان

شماره شابک : 9780194013840

نام ناشر : Oxford University Press

سال انتشار : 2010

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید