نمونه سوالات آزمون زبان مدیریت جهانگردی

نمونه سوالات آزمون زبان مدیریت جهانگردی

سوالات درس زبان تخصصی آزمون های جامع تورلیدری مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 با پاسخ و ترجمه ی کامل خط به خط و کلمه به کلمه

شایان ذکر است منبع این درس برای آزمون جامع کتاب English for Iranian Tourist Guides  نوشته ی کوروش اسفندیار می باشد.

شایان ذکر است از مشخصات فوق العاده ی این فایل که آن را از فایل های مشابه و در سایت های دیگر متمایز می کند این است که متن تمامی سوالات در زیر آن و به صورت کلمه به کلمه ترجمه شده است. 

این مجموعه شامل 3 فایل،  60 سوال و 16 صفحه می باشد که از سوالات آزمون جامع تورلیدری سه دوره آزمون جامع مرداد 94 و بهمن 94 و مرداد 95 است. کلیه ی سوالات دارای پاسخ و ترجمه ی لغت به لغت می باشند.
 
فایل اول شامل سوالات مربوط به آزمون جامع تورلیدری مرداد 94 می باشد و 
فایل دوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری بهمن 94 می باشد.
فایل سوم شامل سوالات مربوط به آزمون تورلیدری مرداد 95 می باشد.

 

با توجه به تکرار شدن سوال ها در آزمون های سال های مختلف جهت آشنا شدن شما عزیزان داوطلب با سوالات آزمون های جامع تورلیدری و نیز آشنایی با نحوه ی سوالات توصیه می کنم حتما این سوالات را تهیه و مطالعه فرمایید.

x
ورود اطلاعات
لینک های دانلود بعد از خرید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.
برای پی گیری های بعدی از ایمیل استفاده می شود لطفاً ایمیل معتبری وارد کنید