متوسط

این دوره علاوه بر اطلاعات اولیه و برآورده کردن نیازهای اصلی فرد در هر سفر خارجی، زبان آموز را تا حدی آماده می سازد که بتواند به راحتی فیلم نگاه کند، اخبار گوش بدهد، موسیقی بشنود، روزنامه بخواند و در مباحث عادی روزانه شرکت کند.

این دوره در30 جلسه 90 دقیقه ایی برگزار می گردد.

بازگشت به صفحه دوره ها