مقدماتی

این دوره اطلاعات زبان آموز را تا اندازه ایی افزایش می دهد که می تواند بدون نیاز به مترجم به خارج از کشور سفر کند و نیازهای اولیه خود را برآورده سازد.

این دوره در30 جلسه 90 دقیقه ایی برگزار می گردد.

بازگشت به صفحه دوره ها