دوره اهداف خاص

دوره انگلیسی برای اهداف خاص به منظور آموزش مهندسان، حسابداران، منشی های شرکت ها به ویژه آژانس های مسافرتی و ... هر یک به صورت تخصصی و با توجه به نیاز شغلی آن ها برگزار می گردد.

 

بازگشت به صفحه دوره ها